Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Pokoju
w Żarkach Letnisku


Zwracamy się z prośbą o pilne wsparcie pieniężne dla Wiktorka Nowickiego który jest synem absolwentki naszej szkoły.


Szanowni Rodzice!

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 19.06.2019 r.(środa)

godzina 8:00-klasy I-IV
godzina 9:00-Msza święta na zakończenie roku szkolnego
godzina 10:00-klasy V-VIII oraz 3 gimnazjum

Uroczystość zakończenia odbędzie się na dużej sali gimnastycznej

Szanowni Rodzice!

Wicedyrektor Pani Mariola Karpowicz pełniąca funkcję p.o. Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, informuje, że od dnia 10.06.2019 r. do odwołania lekcje w naszej szkole są skrócone (lekcja trwa 30 min) ze względu na panujące upały.

1 godzina lekcyjna 8:00-8:30
2 godzina lekcyjna 8:40-9:10
3 godzina lekcyjna 9:20-9:50
4 godzina lekcyjna 10:00-10:30
5 godzina lekcyjna 10:40-11:10
6 godzina lekcyjna 11:20-11:50
Przerwa obiadowa
7 godzina lekcyjna 12:05-12:35
8 godzina lekcyjna 12:45-13:15Sukcesy Karola z VI klasy... NASZ REPREZENTANT W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM! czytaj więcej

Sukcesy w konkursach plastycznych - część II czytaj więcej

Komers 2019 czytaj więcej

Pszczółki w naszej szkole czytaj więcej

Gminny Konkurs Plastyczny „Martwa natura – kredką rysowane” - wręczenie nagród wyniki - czytaj więcej

Zielona Szkoła -zwiedzamy słoneczną Italię czytaj więcej

REGULAMIN KONKURSU „PORTRET MOJEJ MAMY” 2019 czytaj więcej

I GMINNY KONKURS „Patroni roku 2019” -dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. kpt. Leonida Teligi w Poraju pod patronatem Wójta Gminy Poraj - sukcesy naszych uczniów czytaj więcej

Sukces Michaliny w konkursie "Bukiet dla mojej mamy" czytaj więcej

Szkoła z Prawami Dziecka - uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku wzięli udział w cyklu zajęć poświęconych tematyce praw dziecka, rozumieniu tych praw w codziennym życiu. czytaj więcej

Spotkanie rodziców z funkcjonarjuszami Policji z Myszkowa na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią czytaj więcej

Rozdanie nagród


Spotkanie uczniów z funkcjonarjuszami policji z Myszkowa na temat profilaktyki uzależnień czytaj więcej

Uczennica klasy VII Julia Rosikoń zajęła III miejsce w Regionalnym Konkursie "Najładniejsza kartka wielkanocna" wykonana techniką komputerową organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Częstochowie. Konkurs był przeznaczony dla uczniów z dawnego województwa częstochowskiego. Serdecznie gratulujemy!!!

Sukcesy w konkursach plastycznych czytaj więcej

Warsztaty plastyczno-techniczne w naszej szkole
czytaj więcej

Wycieczka w Pieniny 15 i 16 maja 2019 r uczniowie klasy VII, V a i V b naszej szkoły byli w Pieninach. czytaj więcej

GMINNY KONKURS CZYTELNICZY "W KRĘGU MAGICZNEGO DRZEWA"6.05.2019 r odbył się XVI Gminny konkurs czytelniczy W KRĘGU MAGICZNEGO DRZEWA pod patronatem Wójta Gminy Poraj w Szkole Podstawowej w Choroniu. czytaj więcej

Gminny Konkurs Plastyczny „Martwa natura – kredką rysowane” - wręczenie nagród wyniki - czytaj więcej

NASZ TALENT - Po raz trzeci w Myszkowie odbył się Powiatowy Festiwal Muzyczny „Nasz Talent” im. Henryka Gmitra. Młodzi wokaliści zaprezentowali swoje talenty we wspaniałych występach. czytaj więcej

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom oraz wszystkim którzy zaangażowali się w zbiórkę darów dla Stowarzyszenia Wspólnota Chleb Życia. czytaj więcej

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że od dnia 26 kwietnia 2019r. zajęcia będą odbywać się według planu.
Odwozy i przywozy według harmonogramu.


Szanowni Rodzice!

Informuję, że w dniu 25.04.2019 roku akcja protestacyjna w szkole jest kontynuowana.
Dla uczniów zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obiady dla dzieci korzystających ze stołówki będą wydawane.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Justyna Krauze- CieślińskaSzanowni Rodzice!

Informuję, że w dniu 24.04.2019 roku akcja protestacyjna w szkole jest kontynuowana.
Dla uczniów zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obiady dla dzieci korzystających ze stołówki będą wydawane.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Justyna Krauze- CieślińskaSzanowni Rodzice!

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ
W ZAPLANOWANYM TERMINIE.
Szanowni Rodzice!
W odniesieniu do zamieszczonej poniżej informacji MEN, pragnę państwa poinformować, że w naszej placówce za strajkiem opowiedziało się 92% nauczycieli. Zatem, jeżeli związki zawodowe podejmą decyzję o rozpoczęciu strajku w dniu 8 kwietnia do odwołania, do zapewnienia zajęć opiekuńczych w tym czasie pozostaje dyrektor, wicedyrektor oraz dwóch nauczycieli.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Informacja dla rodziców
WPŁATY RADA RODZICÓW Bank PKO BP: 98 1020 2498 0000 8502 0615 4035

WOM - wybieram zawód czytaj więcej

Konkurs Wiedzy Pożarniczej czytaj więcej

Gminne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego czytaj więcej

Gminne Eliminacje XXXI Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” czytaj więcej

I Dzień Wiosny czytaj więcej

DZIEŃ OTWARTY w naszej szkole czytaj więcej

NASZ TALENT - eliminacje szkolne czytaj więcej

Dzień Kobiet w naszej szkole czytaj więcej

"Odpoczywalnia" w naszej szkole czytaj więcej

Sukces w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym "Kartka Walentynkowa" czytaj więcej

Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej "My Favourite Song" - sukces czytaj więcej

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 czytaj więcej

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole czytaj więcej

Góra Grosza w naszej szkoleczytaj więcej

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole czytaj więcej

Gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czytaj więcej

Sukcesy w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym "Anioł" czytaj więcej

Szkolny Klub Wolontariatu składa podziękowania nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za pomoc i wsparcie w akcji „Każdy może zostać św. Mikołajem”.

„ Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”


Konkurs rodzinny na projekt dekoracji ogrodzenia na placu zabaw

Gminny Konkurs na grafikę komputerową "Pocztówka z wakacji" - wyniki

Ubezpieczenie grupowe uczniów - Aviva

Wyniki Konkursu Fotograficznego "Lato z książką"

Bądźmy razem - pomagajmy!!!Bądźmy razem - pomagajmy!!!100 książek na 100-lecie Niepodległej czytaj więcej

Szkolna Kasa Oszczędności - SKO czytaj więcej

Jasełka oraz szkolne kolędowanie czytaj więcej

Sukcesy plastyczno-techniczne naszych uczniów czytaj więcej

Nasza szkolna "Szlachetna paczka" czytaj więcej

Świąteczne Warsztaty Bożonarodzeniowe czytaj więcej

PROJEKT PROFILAKTYCZNY „JESTEŚMY WOLNI OD PRZEMOCY i AGRESJI” czytaj więcej

Konkurs literacki "Wszędzie dobrze, ale w Polsce najpiękniej" - wręczenie nagród czytaj więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa czytaj więcej

EuroWeek - II edycja czytaj więcej

Andrzejki w naszej szkole czytaj więcej

Zachęcamy dzieci do sportu czytaj więcej

Konkurs literacki pod hasłem "Wszędzie dobrze, ale w Polsce najpiękniej"wyniki

100-lecie Odzyskania Niepodległości czytaj więcej

Odwiedziliśmy cmentarz czytaj więcej

Przystanek - "Książka" czytaj więcej

Zasady udzielania pierwszej pomocy - Ochotnicza Straż Pożarna czytaj więcej

Spotkanie z policją "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" czytaj więcej

Spotkanie z dietetykiem czytaj więcej

Pasowanie pierwszoklasistów czytaj więcej

Ognisko - jesienny rajd czytaj więcej

Warsztaty "Dlaczego warto uczyć się języków? Wielokulturowość i tolerancja." czytaj więcej

Dzień Papieski - Jan Paweł II czytaj więcej

Bijemy rekord WOŚP czytaj więcej

Konkurs literacki pod hasłem "Wszędzie dobrze, ale w Polsce najpiękniej"czytaj więcej

Dzień Nauczyciela w naszej szkole czytaj więcej

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania czytaj więcej

Mistrz Tabliczki Mnożenia czytaj więcej

Światowy Dzien Tabliczki Mnożenia czytaj więcej

Klasy 5 na wycieczce w Ojcowie czytaj więcej

Sukcesy w Konkursie „Pszczoły w przyrodzie i wartości pracy pszczoły” czytaj więcej

Sprzątanie Świata 2018 czytaj więcej

XXIX Złota Mila Częstochowy czytaj więcej

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 czytaj więcej

Zielona Szkoła 2018 - Władysławowo czytaj więcej

Wycieczka do Berlina czytaj więcej

Dzień Przyjaciela czytaj więcej

Klauzula informacyjna!!!Informacja dla rodziców
WPŁATY ZA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ W KAŻDY CZWARTEK W GODZINACH 8.00 – 8.45

Rozdanie nagród w Gminnym Konkursie "Kredką rysowane" czytaj więcej

Warsztaty ceramiczne czytaj więcej

Apel a okazji 3 Maja czytaj więcej

Wykład na temat dopalaczy - p. Hanna Śliwińska czytaj więcej

Pola Nadziei 2018 czytaj więcej

Konkurs na Grafikę Komputerową "Najładniejsza kartka wielkanocna" - wręczenie nagród czytaj więcej

Konkurs plastyczny "Martwa Natura - kredką rysowane" - wyniki czytaj więcej

I Dzień Wiosny w naszej szkole czytaj więcej

DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE czytaj więcej

Ogólnopolski Obóz Szkoleniowy "EuroWeek" czytaj więcej filmik

Język angielski - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” czytaj więcej

Język angielski - XI MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ŻARKI 2018 czytaj więcej

KlUB KODOWANIA w naszej szkole czytaj więcej

Warsztaty i wykłady w ramach projektu "Bliżej sztuki" czytaj więcej

Konkurs Fotograficzny "Portret kreatywny" czytaj więcej

Szkoleniowe spotkanie dzieci z pracownikami KRUS czytaj więcej

Szkolny Konkurs Fotograficzny czytaj więcej

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 czytaj więcej

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole czytaj więcej

Najpiękniejsza laurka dla Babci i Dziadka czytaj więcej

Katarzyna Jaworska ucz. kl.IIIa zdobyła II miejsce w XVII Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym na Kartkę Walentynkową. czytaj więcej

Walentynki w naszej szkole czytaj więcej

Bal karnawałowy 2018 w naszej szkole czytaj więcej

UWAGA !!! Żółtaczka pokarmowaDzień Babci i Dziadka w naszej szkole czytaj więcej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018 czytaj więcej

Konkurs "Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa" - rozdanie nagród czytaj więcej

Rozdanie nagród w konkursach: "Mój przyjaciel miś" oraz "Najpiękniejszy wieniec świąteczny" czytaj więcej

Jasełka w wykonaniu klasy VI czytaj więcej

Wigilie klasowe czytaj więcej

"Zabawkowa wymiana" czytaj więcej

Jasełka szkolne 2017 czytaj więcej

Konkurs "WZOROWA ŁAZIENKA" czytaj więcej zdjęcia

Wycieczka do Manufaktury Słodyczy czytaj więcej

Wycieczka do Warszawy czytaj więcej filmik

Zawody sportowe - piłka nożna czytaj więcej

Klasa 3b i 4a w Klubie Politechnik czytaj więcej

W dniu 18.12. 2017 w naszej szkole odbędzie się casting prowadzony przez firmę STARS IMPRESARIAT. czytaj więcej

Zawody z siatkówki czytaj więcej

Andrzejki w naszej szkole czytaj więcej

Klasy IV w Filharmonii Częstochowskiej czytaj więcej

Konkurs "Mój przyjaciel miś" czytaj więcej

Programy, w któryh bierzemy udział... czytaj więcej

Tydzień Profilaktyki „Młodzi kontra zagrożenia współczesnego świata” czytaj więcej

Akademia z okazji 11 Listopada czytaj więcej

Klasy III w Filharmonii Częstochowskiej czytaj więcej

Program edukacyjny "Twoje dane- Twoja sprawa" czytaj więcej

1 LISTOPADA - PAMIĘTAMY czytaj więcej

Spotkanie harcerzy z uczniami klas I-III czytaj więcej

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy jesieni na Jurze” czytaj więcej

Pasowanie Pierwszoklasistów czytaj więcej

Pola Nadziei czytaj więcej

Klasa 1 i 2 w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach czytaj więcej

Spotkanie z Policją czytaj więcej

Zajęcia unijne w roku szkolnym 2017/2018 czytaj więcej

Dzien Nauczyciela w naszej szkole czytaj więcej

Rajd jesienny czytaj więcej

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 29.09.2017 roku czytaj więcej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego czytaj więcej

Klasy 4 w Muzeum Śląskim czytaj więcej

Warunki ubezpieczenia czytaj więcej
Wpłaty na ubezpieczenie przyjmują wychowawcy klas

Sprzątanie Świata - 15 września 2017 roku czytaj więcej

Narodowe czytanie - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 czytaj więcej


1 2 3 4 5
nasz patron

Szkoła Podstawowa
im. Pokoju
od 16.12.1961r.

Przydatne linki
Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisku
ul. Szkolna 20, tel. (34) 314-63-15, e-mail: spzarkiletnisko@wp.pl

Administrator strony: mgr inż. Marta Cyran